Årsmøte 2007

Årsmøtet 2007 ble avholdt på Dr. Holms Hotel på Geilo 29.08 - 31.08.2008, med Stolvannsdammen som hovedtema. I samarbeid med NNCOLD ble det før årsmøtet avholdt et fagseminar som tidligere år. Den sedvanlige rømmegrøten med spekemat og "noggo attåt" ble servert første kveld. Tidligere ordfører Osvald Medhus som fra første stund har vært sentral i utbyggingsprosessen for Stolsvannsdammen holdt et interessant foredrag. Han tok oss tilbake til begynnelsen av 1900, den gang da Norge var et av Europas fattigste land, til dagen i dag da Norge fremstår som et av verdens rikeste land. Han var overbevist om at fossekraften hadde vært en viktig faktor til denne fremgangen. Sikkerheten rundt Stolsvanndammen vært en svært viktig sak for han, og dette ble grundig belyst. Etter frokost ble det avreise til Stolsvannsdammen der deltakerne ble grundig informert om både gammel og ny dam. Arbeidene med den nye dammen som nå blir en fyllingsdam var godt i gang, om enn noe etter planlagt tidsskjema. E-CO Vannkraft som var vår vert inviterte til lunsj på Løyte Gård i Hov før vi returnerte til Geilo. Her ble Generalforsamlingen med etterfølgende Konferanse avholdt. Per Arne Hellebust, kraftverksdirektør i E-CO Vannkraft, holdt et foredrag om historikk og bakgrunn for ombyggingen av Stolsvannsdammen, etterfulgt av et foredrag om valg av teknisk løsning og krav til kontroll fremført av prosjektleder Knut-Helge Kjærvik. Deretter fortalte Ola Gunnleiksrud om noen eldre anlegg som har har fått nye krav fra NVE, samt aktuelle vannkraftprosjekter fremover. Wassara v/ Michael Beas avsluttet Konferansen med et innlegg om et borsystem basert på vanndrift. Fredag etter frokost ble vi transportert til Geilosmiu der kjente knivfabrikker som Øyo og Brusletto holder til. I en fortellervandring "Frå kolgrop til robot" som spilles i den nedlagte fabrikken fikk vi møte flere figurer som gjennom tidene har vært tilknyttet jernindustrien på Geilo. Dette var et høydepunkt som kan anbefales alle som en eller annen gang er innom Geilo.


  • Last ned referat fra årsmøtet 2007 her
  • Last ned Årsberetning for 2006 her
  • Last ned Protokoll fra Generalforsamlingen 2007 her

Bilder fra årsmøtet