Årsmøte 2010

Årsmøtet 2010 ble avholdt  på Hotel Catalonia Ramblas i Barcelona i tiden 14.10 - 17.10.2010. For første gang skulle vi befare en dam som hverken skulle benyttes for magasinering av vann for kraftproduksjon, eller som drikkevannsforsyning, men for irregasjon. Området er meget tørt og for å kunne produsere frukt og grønnsaker i området måtte det etableres et stort magasin som sikret vannforsyningen. Vannet ble transportert via kanaler fra Andorra der det er mer nedbør. Damstedet for Dam San Salvador ligger like ved byen Binefar, 20 - 30 km nord-vest for Lerida. Dette er ca. 160 km nord-øst for Barcelona. Turen tok relativt lang tid da bussjåføren ikke var særlig godt kjent i området, og vi kjørte oss nesten fast i den lille landsbyen Binaced,en  liten landsby med trange gater. Vi klarte til tross for det å komme oss fram til anleggsplassen. Dammen var bare så vidt påbegynt så kun fundamenteringen og tappesystement var under arbeid. Vi ble tatt imot av entreprenøren Acciona som på grunn av dårlige engelskunnskaper kun informerte på spansk. Heldigvis hadde vi med Kristen Olav Dahl som er oppegående på spansk, og han ble utnevnt til simultantolk. Dammen som vil få en høyde på 50 m og en damkrone på 683 m, har et totalt damvolum på ca. 2,4 mill m3. Vi fikk opplyst at på grunn av overføringskanalens nivå vil bare de øvre 10 m av magasinet kunne overføres ved gravitasjon. Resterende magasin må pumpes opp til kanalen. For sekretæren ble det en nedtur at entreprenøren ikke hadde noe å servere oss. Dette hadde vi forventet av den tredje største entreprenøren I Spania, men redningen ble en velfylt besinstasjon som ble totalt ribbet for alt spiselig. Generalforsamlingen ble avholdt på lørdag formiddag, med etterfølgende Konferanse. Ole Morten Egeland, Agder Energi fortalte om rehabilitering av Dam Hartevatn i Otravassdraget, Per Magnus Johansen, Norconsult fortalte om dammer i Chile der verdens høyeste jordskjelvverdi på 9,6 på Richter skala var blitt malt og Anders Grimnes, Kolo Veidekke tok for seg asfaltkjernetetting av fyllingsdammer internasjonalt. I tillegg fikk vi en fin presentasjon av studiet på NTNU og tilgangen på nye studenter. Dette ble fremført av studentene Senka Blazevic og Harald A.Simonsen fra avdeling for Vann- og miljøteknikk. På kvelden var det festmiddag og vår formann Reidar Ove Mork ønsket velkommen til bords. Kveldens toastmaster var Bjørn Vadholm fra Norconsult, og Magne Wraa fra Skagerak Kraft takket for maten. Søndagen ble hjemreisedag for de fleste, men noen syntes at det var så fint i Barcelona at de ble værende flere dager i tillegg.

  • Last inn referat fra årsmøtet 2010 her
  • Last inn Årsberetning for 2009 her
  • Last inn Protokoll fra Generalforsamlingen 2010 her

Bilder fra årsmøtet