Årsmøte 2011

Årsmøtet ble avholdt på Fleischers Hotell på Voss 24.08 - 26.08.2011, og tema for møtet var "Dammer på Vikafjellet". Det ble som vanlig servert rømmegrøt og spekemat første kvelden, og det ble bemerket at den smakte ualminnelig godt. Vi var flere som så opp på maleriet av Madamen selv, Magdalena Fleischer, som sikkert hadde noe med det å gjøre. Etter maten ga vår vert Roar Lund fra Statkraft Midt-Norge en orientering om selskapet som har sitt hovedkvarter i Gaupne. Vi fikk også en gjennomgang av dammene som vi skulle befare dagen etter. På bussturen over Vikafjellet fikk vi en perfekt guiding av Knut Kinne fra BKK som selv er fra Voss, og Statkraft-pensjonist Ola Brekke som var anleggsleder ved byggingen av dammene. Dammene Refsdalsdammen, Muravassdammen og Skjelingadammen ble befart kun avbrutt av en nydelig lunsj som Statkraft inviterte på i Vikøyri. Vel tilbake på Hotellet ble Generalforsamlingen avholdt, og det ble et minutts stillehet for å minnes vår tidligere formann Hjalmar Solem som døde tidligere på året 2011. Deretter ble Konferansen avholdt med interessante foredrag om dammene av Tore Valstad, Einar Ødemark og Roar Lund. Som avslutning på Konferansen ga Nils Inge Lundheim oss et interessant foredrag om mulig økning av flomkapasiteten i Sarpsfossen, og refererte fra modellforsøk i Vassdragslaboratoriet  ved NTNU som konkluderte med at kritisk snitt i fossen ikke er ved dammen, men ved vei- og jernbanebrua oppe ved fossenakken. Festmiddagen ble som normalt et høydepunkt ved årsmøtet profesjonelt ledet av toastmaster Knut Tjugen fra Sweco. Fredag morgen ble vi guidet rundt i Voss sentrum av Ingjerd Dymbe Anda. Deretter fikk vi en orientering om Voss kommune i Kulturhuset ved rådmann Einar Hauge. Åsmøtet ble avsluttet med en spektakulær film, "Voss i fire årstider"

  • Last ned referat fra årsmøtet 2011 her
  • Last ned Årsberetning for 2010 her
  • Last ned Protokoll fra årsmøtet 2011 her


Bilder fra årsmøtet