Årsmøte 2013

Årsmøtet ble avholdt på Hovdestøylen Hotell på Hovden i Setesdal i tiden 28.08 - 30.08.2013. Som sedvanlig ble det første kvelden servert rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Leonard Jansen fra Setesdalsmuseet holdt et foredrag om utviklingen i området fra den gang da Hovden kun var et veikryss og frem til dagens turistsentrum. Dagen etter var det først befaring til Bykle for å se på Sarvsdammen under bygging. Som lokalkjent guide hadde vi vår formann Reidar. Det var en interessant befaring av en stor hvelvdam, noe en sjelden har mulighet til å befare her i Norge. Etter en flott lunsj spandert av Otra Kraft gikk turen til Skarg kraftverk der vi fikk se hvordan moderne stasjoner skal se ut i dag. Vel tilbake fra befaringen ble Generalforsamling og Konferansen avholdt. Blant annet fikk vi et interessant foredrag av Harald Kjetil Glendrange der han ga en status for byggearbeidene per 29.08.2013, med utfordringen i byggetiden. Årsmøtet ble "toppet" med festmiddagen og festlig samvær som trakk ut i de lyse morgentimer. Fredag morgen ble det arrangert en befaring til "Jernvinnemusèet" der vi fikk en interessant gjennomgang av jernproduksjonen som ble utført i myrene her i landet i vikingtid og middelalder.


  • Last ned referat fra årsmøtet 2013 her
  • Last ned Årsberetning 2012 her
  • Last ned Protokoll fra Generalforsamlingen 2013 her

Bilder fra årsmøtet