Årsmøte 2015

Dambyggerforeningens årsmøte 2015 ble avholdt på Rogner Hotel i Tirana, Albania i tiden 07.10 - 10.10.2015. Tema for årsmøtet var Statkrafts Devoll-anlegg med dammene Banja og Moglicë, to store fyllingsdammer med tilhørende kraftverk. Befaring av anlegget ble utført torsdag 8.10. På grunn av dårlig vei fram til Moglicë ble kun Banja befart. Fredag 9.10. ble det avholdt Generalforsamling med etterfølgende Konferanse på Rogner Hotel der Statkraft, Multiconsult og Norconsult holdt interessante foredrag. Samme kveld ble også Festmiddagen avholdt. Den ble innledet med et morsomt innlegg av Viola Puci som omhandlet kulturforskjellen mellom nordmenn og albanere. Dagen etter ble hjemreisedag for noen, men enkelte benyttet muligheten til å bli litt bedre kjent med et land som har vært isolert fra resten av Europa i over 40 år.


  • Last ned referat fra årsmøtet 2015 her
  • Last ned Årsberetning for 2014 her
  • Last ned Protokoll fra Generalforsamlingen 2015 her
  • Last ned foredrag av Ola By, Statkraft her
  • Last ned foredrag av Richard Duncumb, Multiconsult her
  • Last ned foredrag av Per M. Johansen, Norconsult her
  • Last ned foredrag av Bård Aspen, Statkraft her
  • Last ned foredrag av Øyvind Engelstad, Norconsult her
  • Last ned statusrapport fra NTNU, v/inviterte studenter herBilder fra årsmøtet i Tirana og befaring til Dam Banja