Dambyggerforeningens årsmøte 2018 - Tema Songadammen

Onsdag 29.08.2018

Årsmøtet startet onsdag kveld med velkomstmiddag. Formann Knut Nilsen ønsket velkommen og ga samtidig noen opplysninger bl.a. om neste dags befaring. Deretter fulgte middagen bestående av rømmegrøt og spekemat.

Etter maten var det underholdning i form av historier, folkemusikk og kveding av Trygve Vågen og Hillborg Romtveit. De bor på den veiløse gården Austli på Møsstrond rett ovenfor Skinnarbu og kunne med høy grad av innleving komme med historier fra regionen. Underholningen ble avsluttet av at formannen ble utfordret til telegangar. Det viser seg at formannen er en meget habil danser.

Til sist kom Jon Aarbak fra Statkraft og informerte om befaringen dagen etter og tok en gjennomgang av HMS på anlegget.

Torsdag 30.08.2018

De fleste møtte til frokost kl. 0730, og kl. 0830 stilte alle klare til avreise. Vi reiste direkte til Songa hvor vi ble møtt av våre verter i Statkraft. 

Songa og Trolldalen dammer er opprinnelig bygget i perioden 1957 til 1962. Dammene fungerer som inntaksmagasin til Songa kraftverk i Arabygdi. Songadammen med sin høyde på 40 m og lengde på over 1 km var ved ferdigstilling Nordeuropas største fyllingsdam. Dammene ble rehabilitert med ny oppstrøms plastring i 2003. I perioden 2017 til 2020 rehabiliteres dammene på nytt med støttefylling og plastring av nedstrøms damside og krone. I tillegg etableres nytt lekkasjemålearramengent bestående av ledevegger og lekkasjemålehus samt nytt lukehus og vangemurer for bunntappeløpet.

Etter besøket på Songa ble vi invitert inn på messa og fikk lappskaus, is og eplekake. Takk til Statkraft for flott servering.

Etter lunsj kjørte bussen tilbake forbi Skinnarbu og ned til Rjukan og Vemork kraftstasjon. I forbindelse med maskinsalhallen er det etablert et informativt vitensenter som tar for seg den spennende krigshistorien fra 2 verdenskrig i tillegg til kraftverksutbyggingen i Rjukan. Den utgravde tungtvannskjelleren var ennå ikke åpen for publikum, men dem som er interessert kan besøke den ved hjelp av 3D-modellen på følgende nettside: https://nia.no/3d-modell-tungtvannskjelleren/

Deretter kjørte bussene tilbake til Skinnarbu. Klokken 1900 inviterte foreningen på en liten aperitif før middagen som startet klokken 1930. Formannen ønsket velkommen til bords og introduserte seg selv som kveldens toastmaster. Han sørget for å lose forsamlingen gjennom en rekke retter. Underveis var ordet fritt, og det kom en og annen godbit fra flere av deltakerne. Noen historier var helt uskyldige, mens noen var noe mer på kanten. Uansett ble alle historier godt mottatt. Han som skulle holde takketale var spesielt håndplukket av styret.Det var foreningens avgåtte formann, Reidar Ove Mork.

Fredag 31.08.2018

Fredag morgen ble Generalforsamlingen avholdt. For detaljer henvises til Protokoll fra møtet.

Etter dette ble Konferansen avholdt. Vi ble først orientert om kraftselskapet Statkraft av Svein Asland som er kraftverkssjef for anleggene i Rjukan (Mår) og Nore. Deretter fikk vi et innlegg fra Jon Aarbak som er prosjektleder for rehabiliteringen av Songa og Trolldalen dammer. Han kunne informere om historikken ved Songa og spesifikke utfordringer og vurderinger som er gjort underveis i byggetiden så langt. Etter dette fulgte et foredrag av VTA Bjørn Bergheim som omhandlet overvåking og vurderinger knyttet til lekkasjer og instrumentering ved dammen. Videre fulgte et foredrag fra rådgiver David Moss (Norconsult, undertegnede) som omhandlet erfaringer knyttet til detaljprosjektering uten produksjon av tegninger (Full BIM). Etter dette tok Roger Homdrom fra entreprenøren (JV Skanska / TT Anlegg) for seg entreprenørens gjennomføring så langt. Til slutt fikk vi en presentasjon fra de to inviterte studentene fra NTNU. Marie Fossum Asbølmo fortalte om sine planer for masteroppgaven og Johan Henrik Holm Ebbing beskrev de 5 damanleggene han er deleier av gjennom familiebedriften på Salsbruket.

Dambyggerforeningen takker foredragsholderne for interessante innlegg. Alle foredragsholdere fikk overlevert en gave fra foreningen som takk for bidragene.

Vi vil også takke alle som har bidratt til at årsmøtet ble vellykket, toastmaster, talere og historiefortellere. Vi vil spesielt gi Statkraft en stor takk som sa seg villig til å være vertskap ved årets møte som ga oss en fin befaring til anlegget på Songa.