Onsdag 28.08.2019

Årsmøtet startet onsdag kveld med velkomstmiddag. Formann Knut Nilsen ønsket velkommen og ga samtidig noen opplysninger bl.a. om neste dags befaring. Deretter fulgte middagen bestående av rømmegrøt og spekemat.

Etter maten var det underholdning med foredrag om Kvinesdal. Foredragsholder Jostein Røyseland fra Kvinesdal kommune delte foredraget i to hvor første del omhandlet flomsikring i Kvinesdal og den andre delen handlet om vikinger.

Torsdag 29.08.2019

De fleste møtte til frokost kl. 0730, og kl. 0830 stilte alle klare til avreise. Vi reiste direkte til Dam Langevatn hvor vi ble møtt av våre verter fra Agder Energi og Risa Implenia.

Ny dam Langevatn (foto David Moss)

Dam Langevatn er opprinnelig bygget som en platedam. Bakgrunnen for byggingen av ny dam Langevatn er ny damsikkerhetsforskrift av 2010. Den eksisterende platedammen skal rives og erstattes med en ny steinfyllingsdam. Som følge av den nye dammen vil reguleringshøyden i dagens Langevatn heves med 10 meter. Ny dam Langevatn får en høyde på oppmot 40 m og lengde på over 200 m. Det er en steinfyllingsdam med en 0,4 m tykk sentral asfaltkjerne. Asfalten produseres i Sandnes og fraktes 3,5 time på bilvei med tidvis enkel standard opp til dammen. Den vesentlige transportavstanden skal være unik i internasjonal sammenheng. Ved siden av fyllingsdammen etableres et nytt flomløp utført som en gravitasjonsdam i betong med lengde 80 m og høyde ca. 9 m med ny kanal og bru nedstrøms. Den nye dammen ved Langevatn reguleringsmagasin dobler magasinets kapasitet og gir en økt kraftproduksjon med 42 GWh. Den eksisterende overføringstunnelen som fører vannet fra Langevatn til Nåvatn er utsatt for ras og det etableres en ny 7 km lang tunnel forbi de rasutsatte områdene.

Etter besøket på Ny dam Langevatn ble vi invitert inn på messa og fikk en god lunsjbuffet. Takk til Agder Energi for flott servering. Etter lunsj kjørte bussen tilbake forbi riggområdet og opp forbi dammene ved Kvernevatn og ned til et av fire bekkeinntak under bygging på nivå tilpasset det økte vanntrykket i tunnelen. Deretter kjørte bussene tilbake til Kvinesdal, men tok en omvei for å inspisere dammer Heddersvika og Skjerka som var hovedtema under årsmøtet i 2016. 

Nytt bekkeinntak (foto David Moss)

Klokken 1900 inviterte foreningen på en liten aperitif før middagen som startet klokken 1930. Formannen ønsket velkommen til bords og introduserte seg selv som kveldens toastmaster. Formannen sørget for å lose forsamlingen igjennom en bedre middag. Han som skulle holde takketale var spesielt håndplukket av styret.Det var fagansvarlig for ny Dam Langevatn, Egil Andreas Vartdal.

Fredag 30.08.2019

Fredag morgen ble Generalforsamlingen avholdt. For detaljer henvises til Protokoll fra møtet.

Etter dette ble Konferansen avholdt. Vi ble først orientert om kraftselskapet Agder Energi av Knut Nilsen. Deretter fikk vi et innlegg fra Tor Åmdal som er prosjektleder for utbyggingsprosjektet Åseral Nord. Han kunne informere om historikken i Åseral og spesifikke utfordringer og vurderinger som er gjort underveis i byggetiden så langt. Etter dette fulgte et foredrag fra hovedentreprenøren for dambyggingen av Kai Urevatn og Mads Hompeland (begge fra Risa) som tok for seg entreprenørens gjennomføring i Åseral så langt. I tillegg ble det gitt innblikk i pågående utbygging av ny Tonstad vindpark. Videre fulgte et foredrag fra rådgiver Egil Andreas Vartdal (Norconsult) som omhandlet erfaringer knyttet til hele prosjekteringsfasen fra valg av damtype til detaljprosjektering. Etter dette tok Andreas Fløystad (Sweco) for seg damkontrollens utfordringer så langt. Spesielt kan nevnes kvalitetskravene til asfaltkjernen og komprimeringen av støttefyllingen. Til slutt fikk vi en presentasjon fra ordfører Oddmund Ljosland om Åseral kommune som utbyggerkommune og deres samarbeid med entreprenør og kraftselskap.

Dambyggerforeningen takker foredragsholderne for interessante innlegg. Alle foredragsholdere fikk overlevert en gave fra foreningen som takk for bidragene.

Vi vil også takke alle som har bidratt til at årsmøtet ble vellykket, toastmaster og talere. Vi vil spesielt gi Agder Energi en stor takk som sa seg villig til å være vertskap ved årets møte som ga oss en fin befaring til anlegget i Åseral.