Årsmøtene fra 1986 - 2006

 • Årsmøte 1986 ble avholdt på Hovden i Setesdal med I/S Øvre Otra som vert (Tema: Dam Vatnedalen)
 • Årsmøte 1987 ble avholdt på Ulla-Førre med NVE, Statskraftverkene som vert (Tema: Blåsjømagasinet)
 • Årsmøte 1988 ble avholdt på Lillehammer med Oppland Energi som vert (Tema: Dokkfløymagasinet)
 • Årsmøte 1989 ble avholdt i Aurland med Oslo Lysverker som vert (Tema: Dammene Viddal og Ny Hellervatn)
 • Årsmøte 1990 ble avholdt i Sirdal med Sira-Kvina kraftselskap som vert (Tema: Dammene Svartevatn, Roskrepp og Deg)
 • Årsmøte 1991 ble avholdt i Rauland med Statkraft/Hydro Energi som vert (Tema: Tokke-anleggene og Dam Møsvatn)
 • Årsmøte 1992 ble avholdt på Meråker med NTE som vert (Tema: Dammene Tevla og Fjergen)
 • Årsmøte 1993 ble avholdt på Voss med BKK som vert (Tema: Dammene Askjelldalsvatn og Grønndalen)
 • Årsmøte 1994 ble avholdt i Glomfjord med Statkraft som vert (Dam Storglomvatn)
 • Årsmøte 1995 ble avholdt på Island med Landsvirkjun som vert (Tema: Diverse dammer)
 • Årsmøte 1996 ble avholdt på Olavsgaard med AEV og GLB som vert (Tema: Solbergfoss, Rånåsfoss og Bingsfoss)
 • Årsmøte 1997 ble avholdt på Hovden med Øvre Otra og Otteraaen Brugseierforening som vert (Tema: Dam Vatnedalen og Urar)
 • Årsmøte 1998 ble avholdt i Bardu med Troms Kraft som vert (Tema: Skjomen kraftverk med Dam Altevatn)
 • Årsmøte 1999 ble avholdt på Gol med Oslo Energi som vert )Tema: Dammene Stolsvatn, Strandavatn og Bergsjø)
 • Årsmøte 2000 ble avholdt i Skjolden med Hydro som vert (Tema: Fortunanleggene)
 • Årsmøte 2001 ble avholdt på Lillehammer med GLB, Oppland Kraft, VKØ som vert (Tema: Dam Hunderfossen, Mesna m.fl.)
 • Årsmøte 2002 ble avholdt i Oslo med Oslo Vann og Avløp som vert (Tema: Dammer i Nordmarka)
 • Årsmøte 2003 ble avholdt i Selbu med Trondheim Energiverk som vert (Tema: Nea-anlegget)
 • Årsmøte 2004 ble avholdt i Rosendal med Sunnhordland kraftlag som vert (Tema: Blåfalli)
 • Årsmøte 2005 ble avholdt på Island med Landsvirkjun som vert (Tema: Dam Karahnjukar)
 • Årsmøte 2006 ble avholdt i Molde med Statkraft som vert (Tema: Aursjødammen og Gausbudammen)