Dambyggerforeningens historie

Foreningen ble stiftet i 1985, og hadde i starten navnet "Damkomitèen av 1985". Det ble etablert et interimstyre 4. oktober  samme år som bestod av Hjalmar Solem, Dagfinn Opedal og Lars Aase, sistnevnte som sekretær. Det første årsmøtet ble avholdt på Hovden Høyfjellshotell  4. september 1986 med 32 deltakere.  Til formann ble valgt Hjalmar Solem, sekretær Reidar Ove Mork og kasserer Roald Astor Lerfald .  Foruten de vanlige postene på Generalforsamlingen ble det bestemt at foreningens navn skulle endres til "Dambyggerforeningen". Under eventuelt ble det diskutert om foreningen skulle konsentrere seg om både fyllings- og betongdammer. På denne tiden ble det bygget meget få betongdammer så det var liten teknisk utvikling på dette området, men det ble vedtatt at en skulle følge utviklingen nøye og se hva som ble bygget av betongdammer fremover. Dette var et fornuftig vedtak da det senere er bygget flere store betongdammer, bl.a. Dam Sarvsfossen ved Bykle. Styret som ble valgt i 1986 forble uendret helt til 2004 da Hjalmar Solem trådte ut av styret og Reidar Ove Mork ble ny formann. Som ny sekretær ble valgt Kåre Schanche. I 2012 fratrådte Roald Astor Lerfald og ny kasserer ble Inge Ytterhus. I 2015 ble Knut Nilsen og David Wautier Moss valgt inn som styremedlemmer. Ved årsmøtet i 2016 i fratrådte Reidar Ove Mork og Kåre Schanche, som hadde henholdsvis 36 og 12 års tjeneste i styret, og overlot formanns- og sekretærverv til Knut Nilsen og David Moss. 

Hjalmar Solem vår første formann slik vi husker han, alltid blid. Det siste årsmøtet han deltok ved var på Geilo i 2007.


Styret fra 2004 til 2012 bestående av formann Reidar Ove Mork, kasserer Roald Astor Leirfald og sekretær Kåre Schanche

Styret fra 2012 til 2016 bestående av formann Reidar Ove Mork, kasserer Inge Ytterhus og sekretær Kåre Schanche