Nåværende styre

Formann:   Knut Nilsen, Agder Energi AS

Kasserer:   Inge Ytterhus, NCC AS

Sekretær:   David Wautier Moss, Norconsult AS