Årsmøte 2017

Årsmøtet 2017 ble avholdt på Hotel Scandic Ålesund 30.08 - 01.09.2017. Møtet startet onsdag kveld med sedvanlig velkomstmiddag bestående av rømmegrøt og spekemat med eggerøre. Under middagen underholdt Per Jan Vinje som sang og fortalte historier fra Ålesund. Etter middagen ble det hyggelige møter mellom gamle bekjente, og noen hadde ikke sett hverandre på mange år.

Torsdag morgen stilte alle klare til avreise for befaring. Vi reiste direkte til Tafjord der vi ble møtt av våre verter i Tafjord Kraft som viste veien videre fram til Zakariasdammen. Det er sjelden en får anledning til å se en dam av denne type og størrelse her i landet. Dammen som representerer ingeniørkunst av høy klasse fikk «Betongtavla» i 1976. Dette er en arkitekturpris som henger meget høyt. Dammen som er utført som en slank dobbeltkrum hvelvdam med en kompleks geometri har vært meget krevende å bygge. Etter besøket på Zakariasdammen ble vi invitert inn på den lokale campingplassen og fikk servert lunsj. Takk til Tafjord Kraft for flott servering.

Etter lunsjen kjørte bussen til kraft- og skredsenteret i Tafjord. Her er det etablert et informativt senter som tar for seg skredhistorikk og skredovervåkning, i tillegg til at de viser kraftverksutbyggingen i Tafjord. Vi ble guidet rundt av Astor Furseth som er en nøkkelperson i Norge når det gjelder å bygge opp en oversikt over skred i Norge gjennom tidene. Han har også skrevet en interessant bok som heter «Skredulykker i Norge», Tun Forlag, 2006. Under besøket ble spesielt Tafjordulykken den 7. april 1934 omtalt. Da falt fjellet Langhammeren ned fra 730 m høyde slik at 3 mill. m3 stein traff fjorden. Dette medførte en tsunami på over 60 m høyde som ga et tragisk utfall for 40 mennesker som bodde i området.. Videre var det en informativ utstilling om metoder for kontinuerlig overvåking av Norges høyrisiko fjellpartier.

Etter dette gikk turen videre mot enda en mottaker av «Betongtavla», «Trollstigplatået» som fikk prisen i 2012. Utsiktsplattformene svever luftig over Trollstigveien som slynger seg ned den bratte fjellsiden.

Deretter kjørte bussene tilbake til Ålesund via Åndalsnes. Klokken 2000 inviterte foreningen på en liten aperitif før middagen som startet klokken 2030. Formannen Knut Nilsen ønsket velkommen til bords og introduserte seg selv som kveldens toastmaster. Han sørget for å lose forsamlingen gjennom en rekke retter. Etter dette var ordet fritt, og det kom en og annen godbit fra flere av deltakerne. Noen historier var helt uskyldige, mens noen var noe mer på kanten. Uansett ble alle historier som vanlig godt mottatt. Takk-for-maten-taleren var spesielt håndplukket av styret siden han hadde vervet talere til denne oppgaven i en årrekke. Det var selvfølgelig foreningens sekretær emeritus Kåre Schanche.

Fredag morgen ble Generalforsamlingen avholdt. For detaljer henvises til Protokoll fra møtet.

Etter en dette ble Konferansen avholdt. Vi ble først orientert om kraftselskapet Tafjord Kraft av Martin Emblem som har som funksjon krafthandler. Deretter fikk vi et innlegg fra student Eirik Aal som beskrev sine planer for skriving av masteroppgave om «Coandainntak». Han informerte også litt om status ved NTNU, og fortalte at antallet masterstudenter med vannkraftfag hadde gått en del ned siden 2011. Den gang lå antall studenter stabilt på 16, mens det nå ser ut til å ligge på rundt 8 studenter. Videre fulgte et foredrag fra Frode Oksnes som fortalte om damrehabiliteringer i Tafjord kraft og spesifikke utfordringer knyttet til utbedring av manglende fribord for lave dammer på grensen til verdensarvområdet ved Dalsnibba.

Etter dette fulgte et foredrag av Svein Larsen som omhandlet overvåking og vurdering av konsekvenser knyttet til alkaliereaksjoner i Zakariasdammen og dam Votna eid av Hydro. Avslutningsvis holdt Tore Valstad et foredrag om skjærfasthet i leirslepper og foretok en sammenligning av ulykken i Fjelltunveien i Ålesund (2008) og Malpasset dammen (1959).

Dambyggerforeningen takker foredragsholderne for interessante innlegg og de fikk alle overlevert en gave fra foreningen som takk for innsatsen.

Vi vil også takke alle som har bidratt til at årsmøtet ble vellykket, toastmaster, talere og historiefortellere, og vi vil spesielt takkeTafjord Kraft som var vertskap ved årets møte og som også ønskes en fin feiring av sitt 100-års jubileum.


Last ned Referat fra årsmøtet 2017 her

Last ned Protokoll fra Generalforsamlingen 2017 her

Last ned Årsberetning for 2016 her 

Last ned foredrag av Martin Emblem, Tafjord Kraft her

Last ned foredrag av Eirik Aal, NTNU her

Last ned foredrag av Frode Oksnes, Tafjord Kraft her

Last ned foredrag av Tore Valstad, NGI her

Bilder fra årsmøtet.

.